Quars

Quars d’alta qualitat, gran puresa, estabilitat química i blancor.

  • Quars