R+D+i

La nostra inversió en Recerca, Desenvolupament i innovació complementa la qualitat dels nostres productes, trobant solucions als més complexes reptes plantejats pels nostres clients.

Disposem d'uns equips de treball que ens permeten garantir el Control de la Qualitat en tots els nostres productes minerals. Amb els controls exhaustius que apliquem a cadascuna de les referències els nostres clients tenen la seguretat que el producte que reben és el que han rebut sempre al llarg dels anys, i d'aquí la confiança que els generem.

 

S'ha descobert que el nostre feldespat és una peça clau en la producció de neu artificial, disminuint en el procés actors essencials com el temps, l'energia i l'aigua.

  • Premsa de mostres
  • Espectrofotòmetre de Raigs X
  • Columna vibrant de tamisos
  • Analitzador de partícules làser
  • Forn de refredament per aire forçat
  • Cons de fundència
  • Colorímetre