Qualitat

Llansa, SA, en la seva aposta per la millora contínua, ha obtingut la Certificació ISO 9001: 2015 en producció i comercialització de feldspats i xamotes.